ჩვენს შესახებ 


მენეჯმენტის მრავალპროფილიანი დისტანციური სწავლების ცენტრი OnCourses, შეიქმნა 2017 წელს, უცხო ენებისა და პროფესიული განვითარების საერთაშორისო ცენტრის Global Education Georgia https://www.facebook.com/GlobalEducationGeorgia ბაზაზე.


წლებია ცენტრი OnCourses აქტიურად თანამშრომლობს დონორებთან და ახდენს მსხვილი კორპორატიული ტრენინგების ორგანიზებას, პერსონალის გადამზადებასა და სერთიფიცირებას საქართველოს მასშტაბით.
ცენტრი, ასევე, დისტანციურად ახორციელებს ინდივიდუალურ და ჯგუფურ სწავლებასა და ფიზიკური პირების სერთიფიცირებას მენეჯმენტის ფართო პროფილის მიმართულებით.


ცენტრს ხელმძღვანელობს და საავტორო ტრენინგებს უძღვება ნატალია მაისურაძე, რომელსაც საგანმანათლებლო სფეროში გააჩნია მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება.